Publicaties

25 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Geldstromen naar natuur

De afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in het Nederlandse natuurbeleid, zoals de decentralisatie en de herijking van het natuurnetwerk. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onderzocht of deze ontwikkelingen hebben geleid tot veranderingen in de geldstromen naar...

Hoe gaan bedrijven om met biodiversiteit?

Industrieën zetten vaak technische oplossingen in om hun impact op biodiversiteit te verkleinen. Dienstverlenende bedrijven zetten vooral in op natuurlijke en organisatorische oplossingen en betrekken daar regelmatig andere partijen bij. Dit biedt nieuwe kansen voor de...

Milieubalans 2006

De milieudruk in Nederland is de laatste jaren steeds verder afgenomen, ondanks de groei van de economie (Bruto Binnenlands Product). Voor de periode tot 2010 wordt geraamd dat de ontkoppeling tussen milieudruk en economische groei doorzet. Dit neemt niet weg dat Nederland...

Milieubalans 2005

Europese milieueisen maken aanvullend Nederlands beleid noodzakelijk. Het uitvoeren van de Europese emissie-eisen leidt tot forse vermindering van uitstoot van vervuilende stoffen in Nederland. Maar door de specifieke situatie in Nederland is dat niet genoeg om te voldoen aan...

Pagina's