Publicaties

21 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Balans van de Leefomgeving 2018

In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. In 2016 reflecteerden we op 20 jaar leefomgevingsbeleid en identificeerden we een aantal hardnekkige grote opgaven, zoals de enorme inspanningen die het...

Evaluatie City Deals

In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden geadresseerd in Agenda Stad, bijvoorbeeld klimaatadaptatie, binnenstedelijk bouwen en...

Bouwen aan een gezonde stad

Het PBL heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van een notitie over hoe het veelal sectorale luchtbeleid enerzijds verder verfijnd kan worden door roetreductie en anderzijds gekoppeld kan worden aan  integraal beleid gericht op gezonde en duurzame verstedelijking.

Cross-overs en industriebeleid

Voor een beleid dat gericht is op kennisuitwisseling tussen sectoren (cross-overs) is meer duidelijkheid over wat voor cross-overs mogelijk zijn binnen de Nederlandse economie een eerste vereiste. Recente innovatieliteratuur benadrukt dat deze kennisuitwisseling van groot...

Regio Deals

Het kabinet heeft de ambitie om met de regionale partners Regio Deals te sluiten. In de deals werken Rijk en regio samen aan meervoudige opgaven die bijdragen aan de brede welvaart in Nederland. De minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) coördineert binnen het...

Brede welvaart en regionale ontwikkelingen

Regio’s spelen een cruciale rol in het perspectief op brede welvaart; alles wat mensen van waarde vinden. Of mensen een baan kunnen vinden, een goede school voor hun kinderen of adequate gezondheidszorg hangt af van waar ze wonen. Het doel van dit paper is dan ook om een...

Pagina's