Publicaties

4 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Analyse leefomgevingseffecten

Op verzoek van het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie heeft het PBL hun verkiezingsprogramma’s voor de periode 2021-2025 geanalyseerd op effecten voor de leefomgeving. In het rapport zijn de effecten van maatregelen voor vier thema’s in kaart gebracht:...

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op 3 leefomgevingsthema’s: mobiliteit & bereikbaarheid,...

Analyse van de milieu- en natuureffecten van het regeerakkoord

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu heeft het PBL de effecten van het Regeerakkoord VVD-PvdA geanalyseerd. De analyse is partieel, voorlopig en indicatief van aard. Deze analyse bouwt voort op de analyse van de verkiezingsprogramma’s in Keuzes in Kaart...