Publicaties

5074 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Extended Producer Responsibility

Extended producer responsibility (EPR) is a widely used policy to support the transition to a circular economy in the European Union. In these two reports, PBL and CPB analyse the design, functioning and effects of EPR, based on a survey of the literature and on case studies...

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: ontwerp, werking en effecten

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een veelgebruikte vorm van beleid om de transitie naar een circulaire economie in de Europese Unie te ondersteunen. In deze twee rapporten analyseren PBL en CPB het ontwerp, de werking en de effecten van UPV op basis van ...

Naar een uitweg uit de stikstofcrisis

Deze policy brief schetst aandachtspunten bij strategische keuzes voor stikstof, natuur en klimaat. Hierin worden drie risico’s geschetst als doelstellingen en beleidsmaatregelen onvoldoende in samenhang worden gekozen. Een meer gebiedsspecifieke aanpak van de Nederlandse...

Vestigingspatronen van recente immigranten

De immigratie naar Nederland is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook in de toekomst vormt immigratie naar verwachting de belangrijkste drijvende kracht achter bevolkingsgroei. Inzicht in de vestigingspatronen van de nieuwe migrantengroepen - in het bijzonder de...

Samen leren in de regio

Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen meer doen om grondstoffen aanzienlijk efficiënter te gebruiken en zo bij te dragen aan een effectieve aanpak van maatschappelijke opgaven zoals het omgaan met klimaatverandering, de grote woningbehoefte of biodiversiteitsverlies...

Pagina's