Publicaties

577 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Decarbonisation options for the Dutch glass fibre industry

This report on decarbonisation options for the Dutch glass fibre industry is part of the MIDDEN project (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) initiated by PBL and ECN part of TNO. The project aims to support industry, policymakers, analysts and the...

Decarbonisation options for the Dutch tyre industry

This report on decarbonisation options for the Dutch tyre industry is part of the MIDDEN project (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) initiated by PBL and ECN part of TNO. The project aims to support industry, policymakers, analysts and the energy...

Zorg voor landschap

Het PBL-signalenrapport "Zorg voor landschap" pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de...

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 geeft een geactualiseerd beeld van de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot en met 2030. De KEV verschijnt jaarlijks conform de Klimaatwet uit 2019 en komt in de plaats van de eerdere Nationale Energieverkenningen...

Pagina's