Publicaties

216 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Verdichting heeft een grens

De huidige ambities van het rijk om steden meer te verdichten, lijken op gespannen voet te staan met de woonwensen van de consument. Dichtbebouwde woonomgevingen worden immers negatiever beoordeeld dan minder dichte. Maar komt dit door de bebouwing of spelen hier andere...

Krimp is prikkel voor de woningmarkt

Demografische krimp leidt tot nieuwe vraagstukken die om een oplossing vragen, onder andere op de regionale en lokale woningmarkt. In de berichtgeving over krimp in de media overheersen over het algemeen de te verwachten problemen. Maar op de woningmarkt heeft krimp ook...

Pagina's