Publicaties

5073 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Description of the RIVM 2-dimensional stratosphere model

For performing assessment studies on the stratosphere and studying the influence of changes in the stratosphere on the troposphere and climate, the Air Research Laboratory of the RIVM has recently implemented a model of the stratosphere. In this report, a description of the...

Ingrediënten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg.

Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen

Dit document maakt deel uit van de reeks "informatiedocumenten afvalstoffen". Deze documenten zijn door het RIVM vervaardigd in opdracht van de Directie Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal Milieubeheer in het kader van het actieprogramma "preventie en hergebruik van...

Lassen

Dit rapport over lassen is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het...

Pagina's