Publicaties

5077 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Grofkeramische industrie

Dit rapport over de grofkeramische industrie is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriële bedrijven of industriële processen ter ondersteuning van het...

Ruimtelijke gegevens in EXPECT: fouten en onzekerheden

In dit onderzoek is een schatting gemaakt naar de fouten en mate van zekerheden in de verschillende EXPECT-regio's. De onzekerheden geschat, die optreden als de ruimtelijke informatie bewerkt en gecombineerd wordt ten behoeve van een vertaalslag van de ene naar de andere...

Modelling of soil emissions of nitrous oxide for global studies

A global inventory with 1 degree time 1 degree resolution was compiled of nitrous oxide (N2O) emissions to the atmosphere, including emissions from soils under natural vegetation, fertilized agricultural land, grasslands and animal excreta, oceans, biomass burning, forest...

Slachterijen en vleeswarenindustrie

Dit rapport over de slachterijen en vleeswarenindustrie is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning...

Grondwaterzuivering bij bodemsanering

De doelstelling van de studie was om (goed onderbouwde en gestructureerde) informatie aan te dragen ten behoeve van een nadere invulling van de Leidraad Bodembescherming betreffend het onderdeel Reiniging van bij sanering vrijkomend grondwater.

Pagina's