Publicaties

5092 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Grondwaterzuivering bij bodemsanering

De doelstelling van de studie was om (goed onderbouwde en gestructureerde) informatie aan te dragen ten behoeve van een nadere invulling van de Leidraad Bodembescherming betreffend het onderdeel Reiniging van bij sanering vrijkomend grondwater.

Grass cover in Dutch heathlands in 1993

The objective of this study was to map the grass cover in Dutch heathland nature reserves using Landsat-TM satellite imagery. The grass cover data will be used to initialize the HEATHSOL-model. This model is used for biomass predictions of heather and grass species in natural...

Emissions inventories and options for control SUMMARY REPORT

This report is the final summary report of the project "Social causes of the greenhouse effect ; emissions inventories and options for control", funded by the National Research Programme on Global Air Pollution and Climate Change (NRP) and the Environment Directorate of the...

Pagina's