Symposium 'Energietransitie: top-down of bottom-up?' Programma en presentaties

Recent zijn in Brussel besluiten genomen over de energie- en klimaatdoelen voor 2030. Er is volop discussie gaande of deze doelen ambitieus genoeg zijn. Het afspreken van Europese doelen en het uitwerken daarvan in beleid gaat moeizaam. Het is nog onduidelijk wat de Europese besluiten voor Nederland gaan betekenen.
In Nederland hebben we ondertussen de handen vol aan het uitvoeren van het Energieakkoord, maar deze acties zijn vooral gericht op 2020 en 2023. Hier blijkt het moeilijk om burgers en bedrijven te betrekken bij de uitvoering. Bovendien moeten we ook in Nederland vooruit gaan kijken naar 2030. Is het eigenlijk wel mogelijk om een inspirerend nationaal energieplan uit te zetten voor de langere termijn?
Niettemin grijpen veel burgers, bedrijven en lokale overheden ondertussen de kansen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Naast de grote belangstelling voor zon-PV zien we ook een groeiende belangstelling voor energiebesparing en elektrisch rijden. Ook de groei in bedrijvigheid en initiatieven die gericht zijn op oplossingen voor de energietransitie is groot. Energiebeleid wordt daar vaak eerder als een belemmering gezien dan als een drijvende kracht. Terwijl “bottom-up” er een dynamiek is ontstaan worstelt de politiek met moeizame compromissen en ontbreekt vooralsnog een duidelijk lange termijnplan.
PBL en ECN ondersteunen met kennis en onafhankelijke analyses het beleid. Met dit symposium willen we bijdragen aan het scheppen van de noodzakelijke duidelijkheid over de Europese doelen voor 2030 en de implicaties voor Nederland. Stelt het Europees beleid echt wat voor, en waar gaat het voor Nederland knellen? Wat zijn de cruciale besluiten die nog moeten worden genomen, in Europa en in Nederland? Maar we willen ook de maatschappelijke betekenis van de bottom-up-dynamiek voor het voetlicht brengen. Hoe gaat deze dynamiek zich ontwikkelen en hoe kun je zorgen dat dit ook in lijn is met maatschappelijke belangen en de langere termijndoelen? Wat wordt daarbij de rol van de overheid?

naar het verslag