Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud
Regionale bevolkingsprognose

Bevolking

In de afgelopen decennia is de bevolking van Nederland voortdurend gegroeid. Dit in tegenstelling tot landen als Duitsland en veel van de voormalige Oostbloklanden, waar de nationale bevolkingsgroei inmiddels is omgeslagen in krimp.

Naar verwachting blijft in de toekomst de Nederlandse bevolking groeien, maar het tempo waarin neemt langzaam af.

Bevolking

Link to infographic: 'Bevolkingsontwikkeling per gemeente, 2015 - 2030'
Link to infographic: 2'Bevolkingsontwikkeling per gemeente, 2015 - 2030'

Op regionaal niveau blijft de komende 15 jaar naar verwachting het merendeel van de gemeenten groeien.

download alle kaarten over bevolking (ZIP, 0.7 MB)

Bevolkingsgroei in grote steden, krimp aan de randen

Op regionaal niveau blijft de komende 15 jaar naar verwachting het merendeel van de gemeenten groeien. Aan de randen van Nederland vindt bevolkingskrimp plaats.

De krimp concentreert zich in Delfzijl en omgeving, grote delen van Drenthe, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en delen van de provincie Limburg. De bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad, Noord-Brabant en delen van Gelderland en Overijssel; daarbinnen in de grote steden en de randgemeenten eromheen. In absolute aantallen neemt het aantal inwoners van Amsterdam, Utrecht en Den Haag het meeste toe.

Tot 2030: bevolkingsgroei in grote gemeenten en randgemeenten

In de periode van 2015 tot 2030 gaan de grote gemeenten nog fors groeien. Ze danken de bevolkingsgroei aan de natuurlijke bevolkingsgroei (het verschil tussen geboorten en sterfgevallen) en hun aantrekkingskracht voor binnenlandse en buitenlandse migranten. Vrij recent zijn er aan de randen van de grote steden grote nieuwbouwwijken verschenen. Dat heeft vooral jonge gezinnen aangetrokken, wat heeft geleid tot relatief hoge geboorteaantallen in de steden.

Rondom de grote gemeenten wordt ook in diverse randgemeenten een stevige bevolkingsgroei verwacht. Het gaat dan om gemeenten als Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Westland, Lansingerland, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Amstelveen. Hier worden veel woningen gebouwd, zodat jonge stellen vanuit de grote stad naar de nieuwbouwlocaties verhuizen.

Ook buiten de Randstad zijn er gemeenten waarin het inwonertal in de komende 15  jaar waarschijnlijk flink zal toenemen. Het gaat hier om steden met bovenregionale voorzieningen, zoals hogere onderwijsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld Groningen en Zwolle.

Na 2030: buiten de Randstad stabilisatie of krimp

Tussen 2030 en 2040 wordt krimp regionaal een veel belangrijker verschijnsel. In de Randstad blijven de meeste gemeenten groeien, terwijl daarbuiten stabilisatie of krimp optreedt.

Alleenstaanden

Link to infographic: 'Alleenstaande bevolking per gemeente, 2030'
Link to infographic: 2'Alleenstaande bevolking per gemeente, 2030'

In de komende jaren groeit het aantal alleenstaanden naar verwachting fors.

download alle kaarten over alleenstaanden (ZIP, 0.6 MB)

In de komende jaren groeit het aantal alleenstaanden naar verwachting fors. Na 2025 zwakt het groeitempo wat af. Er zijn globaal 3 fasen in de levensloop waarin mensen alleenstaand zijn:

  • Op jonge leeftijd, doordat jongvolwassenen na het verlaten van het ouderlijk huis enkele jaren alleen gaan wonen.
  • Op middelbare leeftijd kunnen mensen weer alleen gaan wonen, na het uiteenvallen van een relatie.
  • Op hogere leeftijd na het overlijden van de (huwelijks)partner.

Met name door de vergrijzing en wat minder door het uiteenvallen van relaties groeit het aantal alleenstaanden in de toekomst sterk.

Alleenstaanden vooral in grote steden

In de periode 2015-2030 groeit het aantal alleenstaanden nog fors. Ongeveer 1 op de 5 personen woont alleen. Alleenstaanden wonen met name in de grote steden en in het bijzonder in de universiteitssteden, zoals Groningen, Wageningen en Delft. Veel jongeren trekken in verband met studie of werk naar de grote(re) steden, alwaar ze meestal enkele jaren alleen wonen.

Als ze een partner krijgen en/of een gezin (willen) stichten, verhuizen jonge mensen vaak naar de randgemeenten met een groter aanbod eengezinswoningen.  Deze trend is de laatste jaren afgenomen. Steeds vaker blijven jonge gezinnen in de grote steden wonen.

In sterk vergrijsde gemeenten ligt het aandeel alleenstaanden ook boven het nationaal gemiddelde. Zo wonen vanwege het aantrekkelijke landschap veel ouderen in diverse kleinere gemeenten in het Noord-Hollandse kustgebied en in een strook ten zuidoosten van Amsterdam langs de Vecht.