Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Welke toekomst voor mondiale biodiversiteit?

Video | 19-06-2015

Wat gebeurt er met het leven op aarde? Welke factoren beïnvloeden de mondiale biodiversiteit en wat kan worden gedaan om de achteruitgang ervan te stoppen? Een korte animatie brengt de kijker naar het jaar 2050 en laat zien dat de toekomst niet vast ligt: de keuzes die de samenleving nu maakt, zullen bepalen hoe de wereld er over enkele decennia uit zal zien.

Terugkijkend vanuit de toekomst: hoe is de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen?

Deze korte animatie richt zich op de doelstelling om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen voor het jaar 2050. Deze doelstelling is afgeleid van de Rio Conferentie in 1992 en de daarop gebaseerde visie voor het jaar 2050, de uitkomst van de 10e 'Conference of Parties' van de 'Convention on Biological Diversity' (CBD) in Nagoya, Japan. De animatie toont kort de oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit, de gevolgen hiervan voor de mens, wat er zou kunnen gebeuren als er niets wordt gedaan aan deze achteruitgang en wat de mogelijke opties zijn om deze achteruitgang te stoppen.

Wat zijn de mogelijkheden om deze verandering te realiseren

De informatie die in de animatie wordt getoond, is gebaseerd op de wetenschappelijke informatie en analyses die gebruikt zijn in verschillende PBL publicaties. De film maakt gebruik van de 'backcasting' benadering zoals die is toegepast in 'Roads from Rio + 20', waarin verschillende paden worden beschreven naar het bereiken van mondiale milieu- en ontwikkelingsdoelen voor 2050.

Meer informatie