Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Hoeveel CO2 stoot de mens eigenlijk per dag uit?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

De CO2-concentratie op aarde is het resultaat van een complex stelsel van kringlopen waarbij vele processen een rol spelen. Daarbij is CO2 niet het enige broeikasgas dat de opwarming van de aarde veroorzaakt (ook methaan en distikstofoxide spelen een belangrijke rol).

De uitademing van CO2 door mens en dier is echter niet het probleem. Wat de mens (en het dier) uitademt aan CO2 is het resultaat van verbranding van ons voedsel. De koolstof van de CO2 is afkomstig uit het voedsel (koolstofverbindingen: suikers, koolhydraten). De koolstofverbindingen uit ons voedsel (plantaardig en dierlijk) zijn allemaal weer het resultaat van de fotosynthese: het biologische proces waarbij planten CO2 en water binden tot suikers en zuurstof. De CO2 die wij uitademen is dus korte tijd daarvoor uit de lucht opgenomen.

Voor plantaardig voedsel is dit in één groeiseizoen wanneer het vers voedsel betreft, tot een paar jaar wanneer het voedsel gedroogd of bevroren is. Voor dierlijk voedsel kan dit tot enkele jaren zijn omdat die dieren hun koolstof weer hebben uit plantaardig voedsel (voornamelijk veevoer).

In alle gevallen is dit dus een snelle kringloop, die niet leidt tot een verhoging van de CO2-concentratie.

Het probleem zit veel meer in het energiegebruik van de mensen. Meer mensen verbruiken meer energie en die energie is voornamelijk afkomstig uit het verbranden van fossiele brandstoffen. De koolstof die daar in zit wordt tijdens de verbranding ook omgezet in CO2 maar is gedurende vele honderden miljoenen jaren aan de atmosfeer onttrokken en wordt er nu gedeeltelijk in relatief korte tijd in teruggebracht. Dit leidt tot een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer.

Daarbij komt dat voor wonen, werken en voedselproductie ten behoeve van mensen ruimte nodig is. Deze ruimte wordt onttrokken aan natuurlijke systemen zoals steppen, savannes en tropisch regenwoud, waardoor de koolstof die in deze natuurlijke vegetatie aanwezig was, vrijkomt. Hierdoor wordt de natuurlijke kringloop tussen productie en binding van koolstof verder verstoord.