Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Hoeveel is de CO2-uitstoot van een Nederlands huishouden?

Vraag en antwoord | 03-12-2012

De emissie van koolstofdioxide van een Nederlandse huishouden bedroeg in 2002 7,3 ton. Hiervan was 2,9 ton voor gasgebruik, 2,7 ton voor autogebruik en 1,5 ton voor elektriciteitsgebruik. Een Nederlands huishouden bestaat gemiddeld uit 2,3 personen, zodat dit een uitstoot van 3,2 ton per persoon per jaar betekent. Basis voor deze berekening: National Inventory Report 2004. Hierbij is uitgegaan van een emissie van 20 miljoen ton koolstofdioxide voor huishoudelijk energiegebruik, van 20 miljoen ton voor personenverkeer over de weg en van 20 miljoen ton door huishoudelijk elektriciteitsgebruik. Bij dit laatste is verondersteld dat 80 van de totaal 390 PJ aan energieverbruik in Nederland electricteitsverbruik in de huishoudens is. De totale koolstofdioxide-emissie ten gevolge van electricteitsopwekking bedraagt 50 miljoen ton.