Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat betekent het ruimtelijke beleid uit de Nota Ruimte voor milieu en natuur?

Vraag en antwoord | 03-12-2012

Met de Nota Ruimte is in vergelijking met de voorgaande nota’s de toon gezet voor een liberaler ruimtelijke ordeningsbeleid met minder regels en meer vrijheden voor provincies. Door de voorgenomen decentralisatie is de uitwerking van het ruimtelijk beleid, meer dan voorheen, een zaak van provincies en gemeenten geworden. De nota biedt echter geen garanties dat provincies en gemeenten milieu, natuur, landschap en water goed in hun ruimtelijk beleid laten doorwerken. Een voorbeeld: het Rijk veronderstelt dat provincies en gemeenten bij stadsuitbreiding een leefomgeving met voldoende ruimtelijke kwaliteit en groen tot stand zullen brengen. Maar de Nota Ruimte stelt geen instrumenten beschikbaar om de waardestijging van de grond die ontstaat door bebouwing, in te zetten voor investeringen in groen in en om de stad.

Meer informatie