Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

37 resultaten
 1. On the relation between weather-related disaster impacts, vulnerability and climate change

  Disasters such as floods, storms, heatwaves and droughts can have enormous implications for health, the environment and economic development. In this article, we address the question how climate...

 2. Kortetermijnramingsmodel voor het bezit en gebruik van personenauto’s in Nederland

  Dieselauto’s verdwijnen sneller uit het autopark dan benzineauto’s. Daarom werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het...

 3. PBL-Academielezing Claus Leggewie groot succes

  De Duitse politicoloog, cultuurwetenschapper en lid van de Duitse Adviesraad voor Global Change Claus Leggewie sprak op 8 april 2013 een overvolle zaal van het Academiegebouw in Utrecht toe...

 4. Accessibility benefits of integrated land use and public transport policy plans in the Netherlands

  In recent years integrated spatial and transport planning is receiving more attention in Dutch national policy making. Since 2008th the Dutch infrastructure investment programme was replaced with...

 5. Doorrekening verkiezingsprogramma’s 2012

  Ook dit jaar laat een aantal politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau doorrekenen op de effecten op economie en milieu....

 6. Symposium 14 september 2007 – “Participeren in kennisproductie: stakeholderparticipatie in beleidsadvisering”

  Kennis wordt allang niet meer alleen op universiteiten en bij kennisinstituten en onderzoeksbureaus geproduceerd. Het produceren van kennis ten behoeve van beleidsadvisering is in toenemende mate...

 7. Haalbaarheid nationale emissieplafonds in 2010

  Als Nederland wil voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen, zal het de Europese afspraken over nationale emissieplafonds moeten nakomen. Om de emissieplafonds in 2010 te halen, is het noodzakelijk dat...

 8. Zonne-energie in woningen; Evaluatie van transities op basis van systeemopties

  Het potentieel van zonne-energie is aanzienlijk, zelfs in Nederland. Het beschikbare dakoppervlak kan maximaal een elektriciteitsproductie opleveren gelijk aan 60-95% van de huidige...

 9. Internationale review van het GLOBIO model versie 3

  Internationale evaluatie van het GLOBIO model versie 3 In april 2005 heeft een internationale commissie de wetenschappelijke deugdelijkheid en beleidsrelevantie geëvalueerd van het GLOBIO3 model....

 10. International review of the GLOBIO model version 3

  In April 2005, a review committee gathered to assess the scientifically validity and policy-relevance of the GLOBIO3 model as part of the International Biodiversity project. Four members of the...