Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

25 resultaten
 1. Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een Herijkte EHS

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt voor de toedeling van middelen aan de provincies voor het realiseren van een (kleinere) herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te laten afhangen...

 2. Smog de maat genomen. Een terugblik op smog in Nederland, 1960-2010

  De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen tientallen jaren spectaculair verbeterd. Het is dan ook lang geleden dat in Nederland de laatste periode met een zware vorm van luchtverontreiniging...

 3. Hoe open is de Waddenzee? Een indicator voor de openheid van het Waddenlandschap

  Doel van het beleid is het behoud van het open karakter van de Waddenzee. Maar hoe meet je dat? Het PBL heeft een indicator uitgewerkt om de effecten van veranderingen in het landschap op de...

 4. Wat kan de overheid doen aan toename van milieuoverlast door regionale luchthavens?

  plaatsgebonden risico van eens in de tien miljoen jaar (PR>1.10 -7 ) worden aangehouden. Beide gebieden (49 ...
 5. Evaluatie regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens

  Binnen de huidige normen voor regionale en kleine luchthavens kunnen de totale overlast door het vliegtuiggeluid en de kans op een vliegtuigongeluk met meerdere dodelijke slachtoffers op de grond...

 6. Beleidsadvies: Een ruimtelijke verkenning naar alternatieven voor de Hoeksche Waard

  Moet er in de Hoeksche Waard een grootschalig, bovenregionaal bedrijventerrein worden aangelegd? Al twaalf jaar wordt over deze vraag gediscussieerd. De beoogde locatie in de Hoeksche Waard grenst...

 7. Klimaat- en energieplannen GroenLinks en D66

  In grote lijnen liggen de ambities van GroenLinks en D66 wat betreft de in 2020 te bereiken klimaat- en energiedoelen dicht bij de kabinetsplannen: 30% broeikasgasemissiereductie, forse...

 8. Review Saneringstool versie 1.2

  De Saneringstool is een rekeninstrument om knelpunten voor de luchtkwaliteit op te sporen en te onderzoeken hoe lokale maatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Voor de meeste...

 9. Indikatieve studie naar de ammoniakproblematiek in het ROM gebied Zuid-Oost Friesland

  Door de Ministers van VROM en LNV, als mede de milieugedeputeerde van Friesland is een zogenaamde 'Commissie NH 3 ' ingesteld met als opdracht een oplossing te vinden in het conflict...

 10. Effecten beleidsinstrumenten Nota Mobiliteit

  Als er geen kilometerprijs wordt ingevoerd dan zijn de milieu-effecten van de Nota Mobiliteit beperkt. In de Nota Mobiliteit is de invoering van een kilometerprijs uitgesteld tot de volgende...