Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

18 resultaten
 1. Overzicht van de energieontwikkelingen

  Op suggestie van enkele voormalig woordvoerders energie in de Tweede Kamer is door een aantal kennisinstellingen een ‘inwerkdocument energie’ gemaakt. In dit paper wordt gepoogd een objectief...

 2. Bevolking schoolgaande leeftijden

  Van alle leeftijdsgroepen zijn de jongste leeftijdsgroepen het moeilijkst te voorspellen. Immers: de 80-plussers over 20 jaar, zijn de 60-plussers van nu. Maar de jongste leeftijdsgroepen moeten...

 3. Demografische verandering en verstedelijking

  De toekomstige vraag naar parkeren hangt samen met het autobezit in de toekomst. Regionale demografische ontwikkelingen spelen een relatief belangrijke rol in de omvang van dat toekomstige...

 4. Fosfaatrechten voor melkvee; een quickscan naar hun effecten op de leefomgeving en de sector

  In 2015 lijkt het landelijke fosfaatplafond te worden overschreden. Met fosfaatrechten is er een betere garantie dat dit plafond wordt gehandhaafd en neemt de milieudruk iets af. Melkveebedrijven...

 5. Bijdrage van koelende en opwarmende invloeden

  hoe ver de afname in activiteit echt doorzet in de komende jaren en hoe lang deze zal aanhouden ...
 6. IPCC-rapport: tweegradendoel dreigt uit zicht te raken

  Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° C. Dit betekent een overgang naar een klimaatneutrale...

 7. Symposium 'Duurzaam groeien en vernieuwen'

  Wat leert de 'Monitor Duurzaam Nederland' en hoe kan Nederland werken aan duurzame groei? Duurzaam groeien en vernieuwen, daarover gaat dit symposium op dinsdag 5 februari 2013,...

 8. Meer inzicht in bevolkingsontwikkelingen met PHOENIX

  Hoe lang zal de wereldbevolkingsgroei nog aanhouden? En wanneer zal de vergrijzingsgolf in Nederland en andere Europese landen het hoogtepunt bereiken?

 9. Smog de maat genomen. Een terugblik op smog in Nederland, 1960-2010

  De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen tientallen jaren spectaculair verbeterd. Het is dan ook lang geleden dat in Nederland de laatste periode met een zware vorm van luchtverontreiniging...

 10. Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025

  Inzicht in regionale bevolkings- en huishoudensontwikkelingen is van belang voor organisaties die zich bezighouden met de planning van woningen, scholen en andere voorzieningen. In Regionale...