Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

14 resultaten
 1. Blog Energiepodium - Klimaatneutraal-strategie EU Commissie verdient meer aandacht

  Op 28 november presenteerde de Europese Commissie haar strategie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. In Nederland kreeg deze weinig aandacht. Dat is onterecht. Zowel als streven,...

 2. Blog Energiepodium - Energie het hart van klimaatbeleid

  Vorige week verscheen de eerste World Energy Outlook van het Internationaal Energie Agentschap die niet door de gepromoveerde huidige directeur Fatih Birol werd geredigeerd. De boodschap van de WEO...

 3. Energiebesparing in de woningvoorraad

  In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten...

 4. Tot 2025 bevolkings- en huishoudenskrimp

  Eerder dan andere regio’s in Nederland kreeg Parkstad Limburg te maken met krimp. Dit is inmiddels door beleidsmakers onderkend. Een concreet voorbeeld is het feit dat Parkstad Limburg zijn...

 5. Recessie: worden alle luchtdoelen nu met gemak gehaald? Een eerste analyse van het effect van de recessie op luchtverontreiniging

  De recessie leidt ertoe dat in 2010 de emissies van luchtverontreinigende stoffen 5-10% lager zullen liggen dan zonder recessie het geval geweest zou zijn. Zo is de realisatie van het...

 6. Democratisering van duurzaamheid

  Het duurzaamheidsdebat moet meer een dialoog met individuen worden via nieuwe media.Workshopleiders: Alberth Cath en Peter Erik Ywema

 7. Het tijdelijke meetnet 'Ammoniak in de natuur'. Opzet van het meetnet en voorlopige resultaten van de metingen van het eerste half jaar.

  Dit rapport beschrijft de eerste resultaten van een meetnet, gericht op de ammoniakconcentraties in de Nederlandse natuur. De metingen vertonen over het algemeen een goede overeenstemming met...

 8. Doorstroming op de woningmarkt: van huur naar koop

  In regio's waar de doorstroming van huur- naar koopwoningen hapert, zoals in het noordelijk deel van de Randstad, is het van belang meer koopwoningen te bouwen en huurwoningen om te zetten...

 9. Winkelen in het internettijdperk

  De steeds grotere populariteit van winkelen via het internet zal de komende jaren leiden tot forse veranderingen in het winkellandschap. Met name in de binnensteden zullen bepaalde winkels, zoals...

 10. De prijs van ruimtelijk beleid

  De Nota Ruimte zet in op aanleg van groen rond de grote steden. Rond de grote steden zijn de grondprijzen echter hoog, ook waar eigenlijk groen zou moeten komen. Eigenaren houden hun grond vast, in...