Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

12 resultaten
 1. Verkenning actualiteit Deltascenario’s

  Op verzoek van de staf van de Deltacommissaris hebben Deltares, KNMI en PBL een quick scan uitgevoerd naar de consequenties van de KNMI klimaatscenario's, de nieuwe WLO-scenario's en de...

 2. Analyse ontwikkeling Energierekening

  Het PBL heeft na verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geanalyseerd hoe de gemiddelde energierekening uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) zich richting 2020 zou...

 3. EU Green Week: leiderschap en samenwerking nodig voor groenere steden

  Op 21 mei vond de aftrap plaats van de EU Green Week. Op verzoek van de EU, DG Milieu organiseerden het PBL en de gemeente Utrecht deze openingsdag. Het afwisselende programma maakte dat alle lagen...

 4. Van statistiek naar beleid

  Het WAVES-programma van de Wereldbank stimuleert de ontwikkeling van natural capital accounting (NCA) in meerdere landen. NCA verbindt de economische statistieken van landen aan natuurlijk kapitaal...

 5. Start Jaar van de Ruimte: keynote Maarten Hajer

  Maarten Hajer, directeur van het PBL, was na minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de tweede keynote spreker bij de start van het Jaar van de Ruimte. Deze vond op 15...

 6. Nationale Energieverkenning 2014

  De eerste Nationale Energieverkenning laat zien dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald worden. De klimaatdoelstelling voor 2020 wordt wel gehaald. De...

 7. Het PBL-normenkader voor modellen

  Het PBL gebruikt sinds enkele jaren een eigen normenkader voor de kwaliteitsborging van wetenschappelijke modellen. Omdat de kwaliteit van modellen in interactie met externen wordt geborgd, maakt...

 8. Toets PBL herijking Ecologische Hoofdstructuur Gelderland

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van de provincie Gelderland de doorrekening van Alterra (onderdeel van Wageningen UR University & Research centre ) van de herijkte...

 9. Nieuwe website met informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Wageningen lanceren vandaag www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. Deze website geeft...

 10. Beleidsadvies: Bestuur en ruimte: De Randstad in internationaal perspectief

  De bestuurlijke problemen in de Randstad zijn geenszins uniek. Alle stedelijke megaregio's worden gekenmerkt door 'bestuurlijke drukte', omdat deze regio's - en daarmee hun...