Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

120 resultaten
 1. Monitoring van aerosolconcentraties en optische dikte in Europa - PARMA eindrapport

  Het vergelijken van fijnstofconcentraties tussen verschillende Europese landen wordt bemoeilijkt doordat in Europa diverse meetmethoden worden gehanteerd. In dit rapport zijn, naast deze...

 2. Climate simulation of the twenty-first century with interactive land-use changes

  The dynamics of natural vegetation is more closely linked to climate but the time-scale of changes is of the order of a century. Thus, the coupling between natural vegetation and climate could...

 3. Multi-gas emissions pathways to meet climate targets

  So far, climate change mitigation pathways focus mostly on CO2 and a limited number of climate targets. Comprehensive studies of emission implications have been hindered by the absence of a flexible...

 4. What is climate change?

  greenhouse gases and aerosols into the atmosphere, by changing land surfaces, and by depleting ...
 5. Summary tables documentation

  (semiconductor manufacture, refrigeration, fire extinguishers, aerosols, foam blowing, accelerators (high energy ...
 6. Wat is fijnstof?

  organische stoffen (VOS). Dit is het zogenaamde secundair aerosol. Daarnaast kunnen in geringere mate nog ...
 7. Relatie tussen fijn stof en voortijdige sterfte

  Fijn stof in de lucht kan leiden tot gezondheidsklachten en zelfs tot voortijdige sterfte. Bij ongeveer 1700 tot 3000 sterfgevallen per jaar speelt de relatie tussen voortijdige sterfte en het...

 8. Waar komt al dat fijnstof vandaan?

  hoofdzakelijk sulfaat- (SO 4 ), nitraat-(NO 3 ) en ammonium-(NH 4 )-aerosol. Deze stofdeeltjes worden ...
 9. Achtergrond bij de OESO Milieuverkenning tot 2030. Overzichten, details en methoden van modelmatige analyses

  Wanneer Brazilië, Rusland, India en China meedoen én wanneer er snel actie wordt ondernomen, heeft internationaal milieubeleid een kans van slagen. Serieus klimaatbeleid is in dat geval uitvoerbaar...

 10. Background report to the OECD Environmental Outlook to 2030. Overviews, details, and methodology of model-based analysis

  International environmental policy has a chance of succeeding if Brazil, Russia, India and China participate, and if swift action is taken. Then, serious climate policy will be affordable and...