Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

5 resultaten
 1. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...

 2. Blog Energiepodium - Energie- en klimaatbeleid schept ruimte voor nieuwe rol regio’s

  De besprekingen voor een klimaatakkoord zijn in volle gang. Aan tafels en subtafels wordt nagedacht, verkend en uiteindelijk onderhandeld. Centraal staan daarbij de sectoren waarin emissiereducties...

 3. Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van ouderen tussen 1975-2040

  In deze publicatie wordt beschreven hoe het potentieel van informele zorg (zoals mantelzorg) zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Dit wordt in beeld gebracht door de maatstaf Oldest Old Support...

 4. Smog de maat genomen. Een terugblik op smog in Nederland, 1960-2010

  De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen tientallen jaren spectaculair verbeterd. Het is dan ook lang geleden dat in Nederland de laatste periode met een zware vorm van luchtverontreiniging...

 5. Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening; Evaluatieontwerp en nulmeting

  Het Planbureau voor de Leefomgeving voert, op verzoek van de minister van VROM, een evaluatieonderzoek uit naar de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die 1 juli 2008 in werking trad. Het gaat...