Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

18 resultaten
 1. Analyse van het Sturingsvraagstuk en Handelingsperspectief van de Meststoffenwet

  Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet met daarin hoofdstuk 9 Handelingsperspectieven voor een effectiever en efficiënter nutriëntenbeleid. Dit...

 2. De stad verdient een beter debat

  Een discussie over de toekomst van stedelijke ontwikkeling is hard nodig, ook in Nederland. Maar laten we die wel voeren op basis van kennis en feiten. Dat betogen Ries van der Wouden en Edwin...

 3. Export groene innovaties: veeleisende thuismarkt van belang

  Veeleisende gebruikers en klanten in Nederland zijn belangrijk voor Nederlandse bedrijven die groene innovaties willen exporteren. Voor een klein land als Nederland helpt een veeleisende thuismarkt...

 4. Gemeenten op de ladder

  Er is veel discussie over nut en noodzaak van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, het huidige instrument voor het nationale verstedelijkingsbeleid. In juni 2016 heeft de Minister van...

 5. Circulaire economie: Innovatie meten in de keten

  Hoe de voortgang van een transitie naar een circulaire economie (CE-transitie) in productketens kan worden gemeten is een belangrijke vraag. Het PBL heeft samen met de Universiteit Utrecht een...

 6. Kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies

  In 2015/2016 is een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de kosteneffectiviteit van het klimaatbeleid uitgevoerd. De IBO-werkgroep heeft 34 beleidsmaatregelen geselecteerd en aan ECN en...

 7. Methoden en basisgegevens voor het schatten van gezondheidseffecten door blootstelling aan fijnstof en ozon

  In 2015 verscheen de MKBA-studie ‘De kosten en baten van het Commissievoorstel ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen’, opgesteld door PBL, RIVM en...

 8. TOD in Nederland: makkelijker gezegd dan gedaan?

  Betere ontsluiting van regionale locaties, aantrekkelijke stationsgebieden, minder verkeer op de weg: ontwikkeling van ov-infrastructuur en omliggende ruimte in samenhang biedt perspectief. Maar de...

 9. Duurzame handelsketens onder de loep

  In 2013 gaf het PBL een publicatie uit over duurzame handelsketens. Daarin werd een toename geconstateerd van de marktaandelen van duurzame hernieuwbare grondstoffen, zoals koffie, cacao, hout, vis...

 10. Herkenbaar, overzichtelijk en geborgen

  In het debat over afgeschermde woondomeinen in Nederland wordt vaak verwezen naar de zogeheten ' gated communities ' in het buitenland. In tegenstelling tot deze hekwerkwijken zijn...