Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

31 resultaten
 1. Laboratory study in five methods for measuring ammonium aerosol

  Five methods for measuring ambient ammonium aerosol were studied in a laboratory set-up. The five methods are the standard Low Volume Sampler (LVS) as used in the National Air Quality Monitoring...

 2. Laboratorium onderzoek naar vijf methoden voor het meten van ammonium aerosol

  Vijf meetmethoden om ammonium aerosol in buitenlucht te meten zijn onderling vergeleken. In een laboratoriumopstelling is onderzocht of ammonium door vervluchtigen bij monstername verloren gaat en...

 3. Forms and subannual variability of nitrogen and phosphorus loading to global river networks over the 20th century

  Nitrogen (N) and phosphorus (P) loading of global aquatic ecosystems has doubled during the 20th century and at the same time has the nutrient composition been disturbed by increasing proportions...

 4. Joint Actions for Air Quality and Climate Mitigation in Europe

  Combined action for air and climate can be undertaken by (i) targeting atmospheric compounds that happen to have detrimental impacts on health, ecosystem and climate at the same time (short lived...

 5. Yield-scaled mitigation of ammonia emission from N fertilization: the Spanish case

  Here, we present a novel methodology to provide an integrated assessment of the best strategies to abate NH 3 from N applications to crops. Using scenario analyses, we assessed the potential of...

 6. Transport van stikstof naar zee door submarien grondwater

  De directe uitstroom van grondwater naar zee wordt submarien grondwater (SGD) genoemd. Dit artikel beschrijft het eerste model dat voor de hele wereld de uitstroom van submarien grondwater met de...

 7. Global land–ocean linkage: direct inputs of nitrogen to coastal waters via submarine groundwater discharge

  The role of submarine groundwater discharge (SGD), the leakage of groundwater from aquifers into coastal waters, in coastal eutrophication has been demonstrated mostly for the North American and...

 8. De betekenis van organische verbindingen voor de stikstofdepositie in Nederland

  De natte depositie van stikstof in Nederland vindt vrijwel geheel in de vorm van ammonium en nitraat plaats. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar niet-routinematig gemeten...

 9. Research confirms correct measurement of wet nitrogen deposition

  In the Netherlands, nearly all wet nitrogen deposition occurs in the form of ammonium and nitrate. Such is the main conclusion from a study of non-routinely measured forms of nitrogen in...

 10. Onderzoek bevestigt juistheid meting natte stikstofdepositie

  De natte depositie van stikstof in Nederland vindt vrijwel geheel in de vorm van ammonium en nitraat plaats. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar niet-routinematig gemeten...