Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

31 resultaten
 1. Waar komt al dat fijnstof vandaan?

  hoofdzakelijk sulfaat- (SO 4 ), nitraat-(NO 3 ) en ammonium-(NH 4 )-aerosol. Deze stofdeeltjes worden ...
 2. Hoe wordt de luchtkwaliteit voor fijnstof in Nederland vastgesteld?

  (sulfaat, nitraat, ammonium) worden afzonderlijk berekend en vervolgens gesommeerd om de totaal berekende ...
 3. Bronnen en bronbeken van Zuid-Limburg; De kwaliteit van grondwater, bronwater en beekwater

  Het doel van het onderzoek aan bronnen in Zuid-Limburg was de waterkwaliteit te bepalen als gevolg van de belasting aan maaiveld door landbouw en atmosferische depositie. De bronnen voeren...

 4. Simulating processes of soil phosphorus in geologically young acidic soils of Finland

  To properly simulate phosphorus (P) loading from agricultural land to waters, changes in soil P status and processes affecting soil P have to be described adequately. For practical reasons, a model...

 5. De kwaliteit van ondiep en middeldiep grond-water in Nederland in het jaar 2000 en verandering daarvan in de periode 1984-2000

  Gerapporteerd wordt over de kwaliteit van het ondiepe (circa 10 m-mv (meter beneden maaiveld)) en middeldiepe (circa 25 m-mv) grondwater in Nederland in de waarnemingsperiode: 1984-2000. De...

 6. Estimation of global NH3 volatilization loss from synthetic fertilizers and animal manure applied to arable lands and grasslands

  One of the main causes of the low efficiency in nitrogen (N) use by crops is the volatilization of ammonia (NH 3 ) from fertilizers. Information taken from 1667 NH 3 volatilization...

 7. Interpretation of integrated monitoring data gathered at the Lheebroekerzand in the Netherlands

  The Laboratory for Ecotoxicology of the National Institute for Public Health and the Environment build up a database with data collected in the Lheebroekerzand from 1993 to 1999. Data from...

 8. Interpretatie van integrale monitoring gegevens verzameld in het Lheebroekerzand in Nederland

  Het Laboratorium voor Ecotoxicologie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een database gevuld met resultaten van eigen onderzoek van 1993 tot en met 1999. Deze database werd...

 9. Ruimtelijke statistiek voor de optimalisatie van het Landelijk Meetnet Regenwater: van metingen naar natte depositie door kriging

  Dit rapport is het achtergronddocument bij RIVM rapport: 'Een nieuwe meetstrategie voor de metingen van de chemische samenstelling van neerslag in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit',...

 10. Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit; Resultaten 1997

  Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) heeft als primaire doelstelling het nagaan van trendmatige veranderingen in de kwaliteit van de bodem ten gevolge van diffuse belasting van de bodem. Het...