Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

8 resultaten
 1. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 2. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...

 3. Nationale kosten energietransitie in 2030

  Als Nederland een adequate bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs, is 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43 tot 49% in 2030. Als beoogd wordt om de...

 4. De achtergrond van het klimaatprobleem

  Er is veel discussie over klimaatverandering, zowel in de wetenschap als in het publieke domein. Een belangrijk verschil is dat er in het publieke domein regelmatig vragen aan de orde komen die in...

 5. Effecten van klimaatverandering in Nederland 2012

  Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in Nederland lijken beheersbaar. De meeste veranderingen doen zich geleidelijk voor, zodat burgers, bedrijven en overheden zich...

 6. Klimaateffecten voor Nederland: grootste opgave ligt bij rivieren

  Begin april is het tweede deel van het vierde Assessment rapport van IPCC uitgebracht. Waar het eerste deel voornamelijk inging op de veranderingen in het klimaatsysteem, gaat dit tweede deel over...

 7. Zeespiegelstijging in IPCC rapport - Betekenis voor Nederland

  Uit het zojuist verschenen IPCC rapport en de bevindingen van het KNMI blijkt dat zeespiegel deze eeuw voor de Nederlandse kust nog met maximaal 85 cm kan stijgen. Meer is niet uitgesloten vanwege...

 8. Ruimte in debat 2003/03

  Het Groene Hart: de achtertuin van de Randstad, het grootste stadspark van de wereld maar ook mythe en metafoor. In dit nummer van Ruimte in debat bijt Nico Pieterse het spits af: zijn toekomst...