Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

12 resultaten
 1. Stad uit balans: een grotere kloof tussen arme en rijke wijken?

  In Nederland hebben de grote steden lange tijd te maken gehad met een uitstroom van hogere-inkomensgroepen en een instroom van mensen met lagere inkomens. Hoewel de stad sinds de jaren negentig van...

 2. Sterke banengroei in Nederlandse steden, maar werklozen profiteren niet

  Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30% toegenomen. Daarbuiten was dat 20%. In de steden zijn, in vergelijking met...

 3. De verdeelde triomf - Verkenning van stedelijk‑economische ongelijkheid en opties voor beleid - Ruimtelijke verkenningen 2016

  Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30% toegenomen. Daarbuiten was dat 20%. In de steden zijn, in vergelijking met...

 4. Weergerelateerde rampen: verleden, heden en toekomst

  Rampen als gevolg van overstromingen, stormen, droogtes en extreme hitte kunnen ernstige gevolgen hebben. Deze schades worden vooral bepaald door economische en demografische factoren en veel...

 5. De verdeelde triomf, economische ongelijkheid en banengroei in de 22 stadsgewesten

  De website De verdeelde triomf zoomt in op banengroei en economische ongelijkheid in de 22 stadsgewesten. Deze themawebsite is een aanvulling op de studie De verdeelde triomf (maart 2016). De...

 6. 22 stadsgewesten in beeld

  Wat betekenen de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten voor beleid? 2 websites presenteren nieuwe empirische analyses...

 7. The new urban agenda - Kansen voor inclusieve en groene verstedelijking

  De New Urban Agenda van de Verenigde Naties erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De declaratie erkent echter ook dat het steden in...

 8. Themasites

  De themasites van het PBL bieden specifieke wetenschappelijk-inhoudelijke diepgang bij onderdelen van een onderwerp. Voor informatie over beleid verwijzen we naar de onderwerpen .

 9. Afgeschermde woondomeinen in Nederland

  Wooncomplexen met een besloten karakter, zoals binnenhoven en woonpleinen, worden in Nederland steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor zo'n woonplek vanuit de behoefte aan...

 10. Inkomenspreiding in en om de stad

  Het inkomensniveau in de steden is sinds 1995 gestegen. Daarmee lijken de steden hun achterstand op dit gebied ten opzichte van hun randgemeenten in te lopen. Deze inkomensgroei concentreert zich...