Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

8 resultaten
 1. Feiten en cijfers over Water

  1992-2009 Zware metalen en arseen in ondiep grondwater, 1990-2007 Macroparameters in ondiep ...
 2. Inleiding fijn stof

  Fijn stof is een vorm van deeltjesvormige luchtverontreiniging. De deeltjes die deel uitmaken van deeltjesvormige luchtverontreiniging, verschillen in grootte en samenstelling. Sommige deeltjes...

 3. Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling - Meetresultaten 2000

  Dit rapport presenteert de resultaten van de in 2000 uitgevoerde metingen van de chemische samenstelling van neerslag in Nederland. De metingen zijn uitgevoerd op vierwekelijkse monsters verkregen...

 4. Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling - Meetresultaten 1999

  In 1999 zijn metingen uitgevoerd van de chemische samenstelling van neerslag in Nederland. De metingen zijn uitgevoerd op vier wekelijkse monsters verkregen uit het Landelijk Meetnet...

 5. De kwaliteit van ondiep en middeldiep grond-water in Nederland in het jaar 2000 en verandering daarvan in de periode 1984-2000

  Gerapporteerd wordt over de kwaliteit van het ondiepe (circa 10 m-mv (meter beneden maaiveld)) en middeldiepe (circa 25 m-mv) grondwater in Nederland in de waarnemingsperiode: 1984-2000. De...

 6. Depositie van zware metalen op de Conventie wateren van OSPARCOM

  De depositie van de zware metalen arseen, cadmium, koper, chroom, nikkel, lood en zink op de Conventie- wateren van OSPARCOM zijn berekend met behulp van een modelbenadering gebaseerd op emissies....

 7. Evaluatie onderbouwing BodemGebruiksWaarden

  In 1999 zijn in het kader van de 'beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER) bodemgebruikswaarden (BGW) voor acht metalen, PAK, DDTs en drins vastgesteld als saneringsdoelstelling voor de...

 8. Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001

  Als we de luchtkwaliteit over 2001 vergelijken met die van 2000 blijken deze in grote lijnen met elkaar overeen te komen. De trendmatige daling van concentraties heeft zich in grote lijnen...