Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

31 resultaten
 1. Blog Energiepodium - “In het Energierapport zijn we allemaal een beetje verantwoordelijk”

  Het nieuwe Energierapport kondigt al op de eerste bladzijde aan dat we moeten gaan sturen op een enkel doel: CO 2 -reductie. De secretaris-generaal van Economische Zaken was zijn minister hierin...

 2. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 3. Blog Energiepodium: Wagen wij de sprong?

  Voer het debat over de visie en neem dan besluiten, stelt Tjeenk Willink in zijn nieuwe boek. Volgens Pieter Boot worstelt het klimaatbeleid met dit proces, maar is visie geen abstract vergezicht...

 4. Blog Energiepodium - Kernenergie dilemma voor onze buurlanden

  Onder toeziend oog van het ministerie van Economische Zaken wordt er op vele plaatsen gesproken over alle aspecten van de energietransitie. Veel keuzes zullen nog gemaakt worden, maar op één punt...

 5. Verslag Nacht van de Circulaire Economie: 'De transitie moet nog komen'

  ‘Het stenen tijdperk ging voorbij omdat we iets beters op het spoor waren’, stelde PBL-directeur Hans Mommaas op 5 oktober 2017 tijdens de Nacht van de Circulaire Economie. Lineaire vormen van...

 6. Blog Energiepodium - Een kijkje overzee

  Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft een goede traditie van reviews van het energiebeleid van de lidstaten. Die zijn nuttig voor het te onderzoeken land, maar ook voor het reviewteam...

 7. Maatschappelijk vastgoed in verandering

  Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.  Deze gebouwen en hun...

 8. Hoe gaat het verder met het energiebeleid?

  In de aanloop naar de verkiezingen wordt er veel nagedacht over de toekomst van het energiebeleid. We kennen de verkiezingsuitslag nog niet, maar velen speculeren op een coalitie die hart heeft...

 9. Blog Energiepodium - Het resterende vraagstuk: de kolencentrales

  Nu minister Kamp zijn Energieagenda heeft gepubliceerd lijken de contouren van de te zetten stappen de komende jaren helder. De een wil meer en sneller dan de ander, maar over de richting zijn de...

 10. Blog Energiepodium - Toekomstdenken: over de grens begint een zwart gat

  In het kader van de Energie Unie wordt lidstaten gevraagd in 2017 energiescenario’s in te leveren tot 2030 met een doorkijkje naar 2050. De Europese Commissie stuurt aan op een geüniformeerd...