Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

188 resultaten
 1. Aantal leerlingen blijft dalen, behalve in grote steden

  Het aantal basisschoolleerlingen daalt al 7 jaar en dat zal volgens de bevolkingsprognose van CBS de komende jaren doorzetten. Uit de regionale bevolkingsprognose 2016 van PBL en CBS blijkt dat de...

 2. Ouderen steeds mobieler, behalve op woningmarkt

  De Europese Commissie riep 2012 uit tot het Jaar van Actief Ouder worden en Solidariteit tussen Generaties. Het rapport Actief Ouder Worden in Nederland van het Werkverband Periodieke Rapportage...

 3. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 4. Van mondiale SDG-ambities naar nationale beleidsdoelen

  In VN-verband is afgesproken om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid. In deze korte notitie beschrijft het PBL de politieke keuzes die...

 5. Evaluatie regelingen natuurbeheer: natuurkwaliteit verbeterd, behalve in agrarisch gebied

  Het gaat beter met de natuur, behalve in het agrarisch gebied. Agrarisch natuurbeheer kan effectiever zijn voor landschapsbehoud als het zich sterker richt op nationale landschappen. Voor...

 6. Kwaliteit natuurgebieden is verbeterd, behalve in agrarisch gebied

  In de natuurgebieden is de meestal al vrij hoge natuurkwaliteit de afgelopen jaren gemiddeld gezien verbeterd. De perspectieven voor ecologische effectiviteit van agrarisch en particulier...

 7. Behalve de dagelijkse files

  Zonder aanvullend beleid zal de fileproblematiek toenemen. Files doen zich steeds vaker voor op onverwachte plaatsen en onverwachte tijden. Hierdoor wordt het steeds moeilijker te voorspellen hoe...

 8. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 9. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 10. Trends in de mondiale uitstoot van CO2 en alle broeikasgassen: 2018 rapport

  De uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas wordt gerapporteerd voor 2017. De groei van de  mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2017 hervat met 1,3% tot een...