Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

71 resultaten
 1. CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe personenauto's op benzine per land

  CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe personenauto's op benzine per land. CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe personenauto's op benzine per land ... personenauto's op benzine per land CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe personenauto's op benzine per land ...
 2. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 3. Autopark in beweging. Trends in omvang en samenstelling van het personenautopark

  In dit artikel wordt een aantal trends (met de achterliggende oorzaken) beschreven in de omvang en de samenstelling van het personenautopark in de periode 2000-2020. Hierbij wordt onderscheid...

 4. Nature-publicatie: ‘Elektrische auto’s worden pas gemeengoed bij veel breder stimuleringsbeleid’

  Bij beleidskeuzes rond het toekomstig transportsysteem en de rol van koolstofarme voertuigen gaat het niet alleen om een afweging van kosten. Consumentengedrag speelt ook een belangrijke rol....

 5. Blog Energiepodium - Tijd waarin we zonder oliebeleid kunnen, is voorbij

  In 2000 was ons aandeel van olie in het primair energieverbruik gelijk aan het Europese gemiddelde. In 2015 was het bij ons licht gestegen tot 38 procent, in 2030 zal het zonder nieuw beleid tot...

 6. Belastingopbrengst uit verbranding van energie

  De accijnzen belasten vooral de verbranding van diesel en benzine die worden toegepast in het ... De accijnzen belasten vooral de verbranding van oliederivaten van diesel en benzine die worden ... Accijns op benzine Uitsplitsing energiebelasting Elektriciteit Aardgas Belastingopbrengst uit verbranding ...
 7. Belastingopbrengst verkeer en vervoer

  diesel, lpg en overige brandstoffen Accijns op benzine Absoluut Belastingopbrengst verkeer en vervoer ...
 8. Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?

  Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te...

 9. Negatieve emissies - Technisch potentieel, realistisch potentieel en kosten voor Nederland

  In december 2015 hebben bijna alle landen ter wereld zich in het Parijsakkoord ten doel gesteld om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 2°C en, indien mogelijk, tot 1,5°C. Om hieraan te...

 10. Overzicht van de energieontwikkelingen

  Op suggestie van enkele voormalig woordvoerders energie in de Tweede Kamer is door een aantal kennisinstellingen een ‘inwerkdocument energie’ gemaakt. In dit paper wordt gepoogd een objectief...