Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

125 resultaten
 1. Autopark in beweging. Trends in omvang en samenstelling van het personenautopark

  In dit artikel wordt een aantal trends (met de achterliggende oorzaken) beschreven in de omvang en de samenstelling van het personenautopark in de periode 2000-2020. Hierbij wordt onderscheid...

 2. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 3. Blog; Hoe ziet de circulaire economie in Nederland er uit?

  Bent u daar ook zo benieuwd naar? Het gezamenlijke onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Royal HaskoningDHV en Millennials.ai kan daar antwoord op geven! In dit blog geven we u...

 4. Een delta in beweging

  Klimaatveranderingen maken Nederland meer kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Het versterken van de dijken tot zogeheten doorbraakvrije dijken kan het...

 5. Natuur als luxe of noodzaak: natuurbeleid in beweging

  Over het natuurbeleid wordt momenteel volop gediscussieerd. Wat de samenleving in de toekomst verwacht van het natuurbeleid is nog niet zo duidelijk. De wensen voor natuur lijken divers, zo blijkt...

 6. Een bewogen beweging

  “Onze ecologische hoofdstructuur heeft de potentie wereldberoemd te worden. De nieuwe landschappen die we gaan ontwikkelen – landschappen in het teken van nieuwe verbindingen tussen stad en land,...

 7. Natuurbeleid en sturing in beweging. Achtergronden bij de Natuurbalans 2005

  Natuur wordt steeds vaker een onderdeel van bredere en meer integrale gebiedsprocessen, zoals Nationale Landschappen. In zes praktijkvoorbeelden wordt deze relatie belicht.

 8. Het Groene Hart: buitengebied in beweging

  Het Groene Hart is een agrarisch en cultuurhistorisch interessant gebied te midden van de Randstad. Op het gebied liggen bijzonder veel ruimtelijke claims: er is veel vraag naar woningen,...

 9. Nieuwbouw in beweging

  Het Vinex-beleid, dat erop gericht is de mobiliteit in te dammen, kan betrekkelijk succesvol genoemd worden. Ondanks reizen bewoners van nieuwbouwwijken relatief veel. Deze hoge mobiliteit is niet...

 10. Platteland in beweging?

  Als gevolg van de 'Reconstructiewet concentratiegebieden intensieve veehouderij' worden in vijf provincies reconstructieplannen gemaakt. Het doel is een nieuw evenwicht te bereiken tussen...