Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

26 resultaten
 1. Negatieve emissies - Technisch potentieel, realistisch potentieel en kosten voor Nederland

  In december 2015 hebben bijna alle landen ter wereld zich in het Parijsakkoord ten doel gesteld om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 2°C en, indien mogelijk, tot 1,5°C. Om hieraan te...

 2. Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

  In aanvulling op Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken...

 3. Korenwolfbeleid: van conflict naar synergie tussen natuur en economie

  Waar de korenwolf twintig jaar geleden nog geassocieerd werd met doorgeschoten natuurbeleid, is deze bedreigde hamster nu een positief symbool voor het Limburgse landschap. Een belangrijke factor...

 4. Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

  Wat wordt verstaan onder de ‘waarde’ van ecosysteemdiensten? Hoe komt het dat het belang van natuurlijk kapitaal in besluitvorming niet altijd wordt meegewogen? Welke begrippen gebruiken mensen als...

 5. Simulatie van het transport van gewasbeschermingsmiddelen naar drains via kleischeuren

  Gewasbeschermingsmiddelen kunnen niet worden toegelaten als de risico’s voor het waterleven te groot zijn. Daarom berekent het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb...

 6. Veerkracht waar mogelijk

  Het Deltaprogramma lijkt kansen te laten liggen. Uitgevoerde ontwerpverkenningen laten zien dat klimaatadaptatie grote kansen biedt voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland....

 7. Hoeveel CO2 stoot de mens eigenlijk per dag uit?

  binden tot suikers en zuurstof. De CO 2 die wij uitademen is dus korte tijd daarvoor uit de lucht ...
 8. De nieuwbouwproductie van woningcorporaties: het belang van lokale omstandigheden

  De verschillen tussen woningcorporaties in Nederland zijn groot en de lokale omstandigheden, waar ze mee te maken krijgen, zijn zeer divers. Centraal toezicht vanuit de overheid op de...

 9. De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering

  Het beleid voor bedrijventerreinen behoeft aanpassing. Gemeenten moeten veel meer op regionaal niveau de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren. Nu zijn zij bij het aanbieden van...

 10. Toekomstig grotestedenbeleid moet gedifferentieerder en selectiever

  Een nationaal en lokaal beleid gericht op vermindering van de grootstedelijke problemen blijft zinvol; ook na 2009, wanneer het huidige grotestedenbeleid ten einde loopt. Wel is het beter de...