Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

26 resultaten
 1. De staat van de ruimte 2007

  Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Dat zal alleen lukken als we bereid zijn om na te denken over nieuwe...

 2. Regionale krimp en woningbouw

  In regio's waar het aantal huishoudens daalt, zoals Noord-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, moeten gemeenten de krimpopgave gezamenlijk oppakken. Stemmen zij hun bouw-, sloop- en...

 3. Beleidsadvies: Een nieuwe stedelijke agenda

  Een nationaal en lokaal beleid gericht op vermindering van de grootstedelijke problemen blijft zinvol; ook na 2009, wanneer het huidige grotestedenbeleid ten einde loopt. Wel is het beter de...

 4. Milieubalans 2008

  Nederland heeft veel baat bij Europees milieubeleid; het is vaak effectiever en goedkoper dan nationaal beleid. Maar omdat Nederland een dichtbevolkt en laaggelegen land is, zijn alleen Europese...

 5. Achtergronden: Transformatie van woonwijken met behoud van de stedenbouwkundige identiteit

  In het verleden is bij transformatieprocessen te weinig voortgebouwd op de bestaande ruimtelijke identiteit van wijken. Architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden gingen...

 6. Geo-chemische modellering uitlooggedrag vliegas Vondelingenweg en AVI-bodemas Coloradoweg, Rotterdam

  In het kader van het C.R.O.W-project "Relatie uitlooggedrag laboratorium-praktijk bij wegenbouwkundige projecten" is onderzoek verricht naar de uitlooggeschiedenis van secundaire...

 7. RPB: Grote behoefte aan landstedelijke woningen

  De woonwensen van mensen zijn tot nu toe onvoldoende gerealiseerd. Veel mensen zouden graag landelijk wonen, zij het met de stad, en al haar voorzieningen, onder handbereik. Het is de vraag of de...

 8. Regionale huishoudensdynamiek

  In Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland verlaten kinderen eerder het ouderlijk huis dan in de rest van Nederland. Dit komt doordat het voor jongeren in deze perifere gebieden lastiger is om op...

 9. Krimp en ruimte

  Steeds meer gemeenten krijgen de komende decennia te maken met een afnemend aantal inwoners. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, heeft deze afname slechts een beperkte invloed op...

 10. Planbureaus over nota ruimte: waardering en kritiek

  In de Nota Ruimte worden heldere keuzes gemaakt en wordt veel aandacht besteed aan de bijbehorende uitvoeringsagenda. De nuchterheid van de nota lijkt een realistisch antwoord op de complexe...