Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

50 resultaten
 1. Waarom past Nederland de 50 mg/l norm voor nitraat in drinkwater toe op het bovenste grondwater?

  realiseren in het nieuw gevormde grondwater. Dit is in de praktijk het bovenste grondwater. Hiermee geeft ... voor monitoring van nitraat spreekt over de bovenste vijf meter van het grondwater. Nederland kiest voor een strenge invulling door monitoring in de bovenste meter, omdat hiermee effecten van maatregelen ...
 2. Denitificatie in de zone tussen bouwvoor en het bovenste grondwater in zandgronden

  Er zijn grote variaties in de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van uitspoelingsgevoelige zandgronden geconstateerd. Deze variaties worden waarschijnlijk veroorzaakt door...

 3. Nitraat in het bovenste grondwater in de zandgebieden van Nederland; een geografisch beeld op basis van monitoringgegevens en een vergelijking met de resultaten van procesmodellen

  In dit rapport wordt een geografisch beeld gegeven van normoverschrijding door nitraat in het bovenste grondwater bij landbouw, bos en heideveld in de zandgebieden onder omstandigheden van een...

 4. Nitraat in het bovenste grondwater bij landbouwgewassen, bos en heideveld in de zandgebieden van Nederland

  De nitraatconcentratie van het ondiepe grondwater in de zandgebieden is van invloed op de toekomstige nitraatconcentratie van het diepe grondwater dat wordt gewonnen voor de drinkwatervoorziening...

 5. Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het zuidelijk veehouderijgebied

  Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet. Daarin werd de notitie over overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het zuidelijk...

 6. Errata Milieubalans 2002

  In figuur 2.2.2 staat een fout in de grafiek voor luchtvaart in de bovenste (gestippelde) lijn. De getallen ... het bosareaal op zand wordt echter in het bovenste grondwater de streefwaarde voor nitraat overschreden. Er stond 25% dit is 30%. Paragraaf 3.5.1 pagina 110, bovenste deel: De verwijzing naar ...
 7. Feiten en cijfers over Water

  waterwinbedrijven Kwaliteit grondwater Nitraat in het bovenste grondwater onder landbouwgebieden, ...
 8. Feiten en cijfers over Landbouw

  in de landbouw, 1970-2009 Fosfaatverzadiging landbouwgronden Nitraat in het bovenste ...
 9. Quick scan gevolgen van afschaffing melkquotum

  Na 30 jaar is per 1 april 2015 het melkquotum afgeschaft. Na de bekendmaking van de afschaffing in 2007 is de veestapel al gegroeid, wat heeft geleid tot een toename van de Nederlandse...

 10. Broeikasgasemissies van Kyoto Protocol landen en doelen (excl LULUCF)

  Trend en vergelijking met doelen voor alle landen samen met een Kyoto-doelstelling. De bovenste binnenlandse doel-indicator is exclusief de Clean Development Mechanism (CDM) bijdragen die in de pijplijn zitten. United Nations Framework Convention ...