Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

115 resultaten
 1. Verslag Nacht van de Leefomgeving 2018

  Onder het motto ‘Nederland Duurzaam Vernieuwen’ presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving op 6 september zijn tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving.

 2. Parijsdoelen alleen haalbaar als mondiale investeringen substantieel verschuiven

  Nieuw onderzoek laat zien dat een radicale koerswijziging nodig is in investeringen in het energiesysteem om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius – zoals afgesproken in het...

 3. Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?

  Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te...

 4. Voorkomen van wereldwijde degradatie land en natuur draagt bij aan ons welbevinden

  Ons welbevinden staat onder druk door de wereldwijde degradatie van land en natuur. Alhoewel het tij nog te keren is, wordt gevreesd voor verdere achteruitgang in de komende decennia. Dat...

 5. Klimaatgevolgen duurzame biobrandstof wereldwijd in kaart gebracht

  Biobrandstof is beter voor het milieu dan fossiele brandstof. Maar aanleg van akkers en kappen van bos om biobrandstof te kunnen produceren, kan voor extra broeikasgas zorgen. Wetenschappers hebben...

 6. Negatieve emissies - Technisch potentieel, realistisch potentieel en kosten voor Nederland

  In december 2015 hebben bijna alle landen ter wereld zich in het Parijsakkoord ten doel gesteld om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 2°C en, indien mogelijk, tot 1,5°C. Om hieraan te...

 7. Overzicht van de energieontwikkelingen

  Op suggestie van enkele voormalig woordvoerders energie in de Tweede Kamer is door een aantal kennisinstellingen een ‘inwerkdocument energie’ gemaakt. In dit paper wordt gepoogd een objectief...

 8. Verbranding van fossiele brandstof voorkomens: inventarisatie, ontwerp en evaluatie van instrumentele opties

  Dit project inventariseert bestaande kennis betreffende het probleem van ontbranding van in-situ fossiele brandstof voorkomens, in het bijzonder steenkool afzettingen. De fysische eigenschappen van...

 9. Broeikasgasemissies in Nederland 1990-2004

  Dit rapport over de Nederlandse inventarisatie van broeikasgasemissies is op verzoek van het Ministerie van VROM opgesteld om te voldoen aan de nationale rapportageverplichtingen in 2006 van het...

 10. Startnotitie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma: aanvullende informatie

  Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op...