Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

115 resultaten
 1. PBL-nieuwsbrief 6 januari 2014: 'Het PBL wenst u een licht & zinnig 2014!'

  Nederland, 2010 Broeikasgas en CO2-intensiteit bedrijven, ...
 2. Windenergie. Argumenten bij vijf stellingen

  In de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland een prominente plaats ingeruimd voor windenergie. Dit maakt veel gemoederen los, zowel bij voor- als tegenstanders. Deze policy...

 3. Risico op onvoldoende mestverwerkingscapaciteit in Nederland na 2015

  Er is een risico dat er in Nederland vanaf 2015 onvoldoende capaciteit aanwezig is voor de hoeveelheid mest die dan verplicht moet worden verwerkt. De behoefte aan capaciteit voor mestverwerking...

 4. Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de NEa

  Nederland loopt voorop met de rapportage over de implementatie van de Europese brandstofkwaliteitsrichtlijn (Fuel Quality Directive – FQD); andere EU-landen als Duitsland, Engeland en Zweden hebben...

 5. Het prijskaartje van stikstofbemesting en -vervuiling in Europa

  Stikstofvervuiling door uitlaatgassen, bemesting en riolen is één van de grootste milieuproblemen van deze tijd. Door milieumaatregelen is dit probleem in Europa inmiddels behoorlijk teruggedrongen...

 6. De achtergrond van het klimaatprobleem

  Er is veel discussie over klimaatverandering, zowel in de wetenschap als in het publieke domein. Een belangrijk verschil is dat er in het publieke domein regelmatig vragen aan de orde komen die in...

 7. Symposium Energie- en Klimaatbeleid. Energie-en klimaatbeleid voor 2030: een nieuwe impuls voor de energietransitie?

  De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten in op een transitie naar een koolstofarme economie in 2050. Het huidige klimaat- en energiebeleid is echter vooral gericht op 2020, terwijl een...

 8. Gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse van MRIO modellen; een empirische studie van de Nederlandse koolstofvoetafdruk

  In een multiregionaal input-output (MRIO) model zijn nationale input-output tabellen, die de financiële transacties tussen economische sectoren in een land beschrijven, en tabellen van...

 9. Evaluatie Meststoffenwet 2012

  Mede dankzij de inzet van de boeren is onder invloed van het mestbeleid de waterkwaliteit tot ongeveer 2003 verbeterd. Daarna verbeterde de waterkwaliteit nog maar beperkt. Momenteel voldoet op...

 10. Veerkracht waar mogelijk

  Het Deltaprogramma lijkt kansen te laten liggen. Uitgevoerde ontwerpverkenningen laten zien dat klimaatadaptatie grote kansen biedt voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland....