Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

115 resultaten
 1. Intensivering landbouw kan negatief effect bio-energie beperken

  Intensivering in de landbouw kan ervoor zorgen dat er minder natuur wordt omgezet in landbouwgrond om aan de toenemende vraag naar voedsel en bio-energie te voldoen. De indirecte effecten van...

 2. De vergeten transportsectoren

  De sector verkeer en vervoer moet aanzienlijk minder broeikasgas uitstoten om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Voor het personenautoverkeer zijn de oplossingsrichtingen veelvuldig onderzocht...

 3. China en India doen wereldwijde daling CO2-uitstoot teniet

  Ondanks de aanhoudende economische crisis is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, in 2009 gelijk gebleven. De sterke toename van CO 2 -uitstoot in snel...

 4. Langetermijntrend in mondiale CO2-emissies; 2011 rapport

  In 2010 is de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO 2 ) met ruim 5 procent toegenomen, na een daling van 1 procent in 2009. De industrielanden zijn gezamenlijk op koers om hun Kyoto-doel...

 5. Wat zijn de voornaamste broeikasgassen?

  Koolstofdioxide is het belangrijkste broeikasgas. Het draagt voor ruim de helft bij aan het versterkt ...
 6. Indirecte effecten van biobrandstoffen: intensivering in de landbouw

  Intensivering in de landbouw kan ervoor zorgen dat er minder natuur wordt omgezet in landbouwgrond om aan de toenemende vraag naar voedsel en bio-energie te voldoen. De indirecte effecten van...

 7. Uitstel van emissiereducties 2020 tot 2030 leidt tot hogere klimaatrisico's en reductiekosten op lange termijn

  Uitstel van de broeikasgas emissiereducties zoals de door het IPCC gerapporteerde noodzakelijke reducties in 2020 voor het halen van het tweegraden klimaatdoel, leidt tot hogere klimaatrisico’s. De...

 8. China en India doen wereldwijde daling CO2-uitstoot teniet

  Ondanks de aanhoudende economische crisis is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, in 2009 gelijk gebleven. De sterke toename van CO 2 -uitstoot in snel...

 9. De bijdrage van bijproducten op de duurzaamheid van biobrandstoffen

  Grondstoffen voor de productie van bio-energie, zoals bijvoorbeeld koolzaad of tarwe, leveren dikwijls veevoer als bijproduct op. Hierdoor is op andere plaatsen minder land nodig voor de teelt van...

 10. Geen groei van totale mondiale CO2-emissies in 2009

  Ondanks de aanhoudende economische crisis is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, in 2009 gelijk gebleven. De sterke toename van CO 2 -uitstoot in snel...