Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

115 resultaten
 1. Hoeveel CO2 stoot de mens eigenlijk per dag uit?

  De CO 2 -concentratie op aarde is het resultaat van een complex stelsel van kringlopen waarbij vele processen een rol spelen. Daarbij is CO 2 niet het enige broeikasgas dat de opwarming van de aarde veroorzaakt (ook methaan en distikstofoxide spelen een belangrijke rol). De uitademing van CO ...
 2. Argumenten klimaatsceptici zijn onhoudbaar

  In de media is veel aandacht voor de film "The Great Global Warming Swindle" . Hierin draait het vooral om de vraag of de waargenomen klimaatverandering in de laatste 50 jaar door de...

 3. Een beoordeling van de relatie tussen klimaat en stikstofgerelateerd beleid voor Nederland

  In dit assessment zijn de belangrijkste interacties tussen de cycli van stikstof en broeikasgas onderzocht. Waar mogelijk en zinvol zijn resultaten gericht op de Nederlandse situatie. Het doel van...

 4. Voor halen klimaatdoelstelling omslag nodig in 2020

  Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden Celcius moet de groei van broeikasgasemissies wereldwijd rond 2020 zijn omgebogen in een daling. Zelfs met zeer intensief...

 5. Wat natuur de mens biedt: Ecosysteemdiensten in Nederland

  De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO 2 op. In Nederland zijn er...

 6. Staat van het Klimaat 2009

  Minister Jacqueline Cramer heeft vandaag het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de ‘Staat van het Klimaat 2009’. De brochure van het Platform Communication on Climate Change (PCCC) biedt...

 7. Quickscan energie en ruimte - Raakvlakken tussen energiebeleid en ruimtelijke ordening

  Het werken aan een duurzame energievoorziening heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De toepassing van nieuwe energietechnologieën verandert het aanzien van woningen en...

 8. Wereldwijde uitstoot broeikasgassen neemt sneller toe sinds 2000

  Nieuwe gegevens tonen aan dat tussen 2000 en 2005 de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen met 15% is toegenomen. Dat is een scherpe stijging in de toename van emissies, die 3% was...

 9. Doorbraak in Bali opent weg naar wereldwijd klimaatbeleid

  De VN-landen in Bali zijn het eens geworden over het ' Bali Action Plan '. Deze geeft de onderwerpen aan, waarover over twee jaar afspraken moeten zijn gemaakt om de klimaatverandering...

 10. Inleiding Energie en Energievoorziening

  energiebeleid dragen bij aan het realiseren van broeikasgas-emissiedoelstellingen in het kader van het Kyoto ...