Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

115 resultaten
 1. Wat kan fietsbeleid betekenen voor het klimaatbeleid?

  In 2007 hebben de Nederlandse gemeenten en het Rijk een klimaatakkoord afgesloten. Dat akkoord bevat afspraken op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van...

 2. Impact klimaatverandering

  Het KNMI heeft berekend dat Nederland tweemaal zo snel opwarmt als het wereldgemiddelde. De klimaatgevolgen voor ons land kunnen daarom groter zijn dan tot nu toe is aangenomen. Klimaatverandering...

 3. Prijzen en crisis verminderen aardolieverbruik en verminderen groei kolenverbruik; mondiale CO2-emissies: jaarlijkse stijging gehalveerd in 2008

  De zeer hoge olieprijzen tot aan de zomer van 2008 en de wereldwijde financiële crisis hebben gezorgd voor een halvering van de jaarlijkse toename in de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO 2 )...

 4. Bijna lineaire relatie tussen kosten klimaatbeleid en risicoreductie

  De relatie tussen kosten van klimaatbeleid en de risico's op klimaatverandering ziet er gunstiger uit dan verwacht, concluderen onderzoekers van PBL, Universiteit Wageningen en het Potsdam...

 5. Europese broeikasgasemissies in 2005 gedaald

  De emissie van broeikasgassen in de 15 landen van de vroegere EU-15 nam in 2005 af met 0,8 procent ten opzichte van 2004 en met 2,0 procent ten opzichte van het basisjaar 1990. De EU-15 vormen de...

 6. Methaan uit bomen geen oorzaak van klimaatverandering

  Uit een recente studie gepubliceerd in Nature blijkt dat planten het broeikasgas methaan produceren.

 7. Uitstoot van koolstofdioxide gedaald in 2005

  De uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO 2 ) was in 2005 enkele procenten lager dan in 2004, vooral omdat de energiesector minder fossiele brandstoffen verbruikte.

 8. Broeikasgasemissies in Nederland 1990-2005

  Dit rapport bevat trendanalyses voor de uitstoot (emissie) van broeikasgassen in de periode 1990-2005 en documentatie van gebruikte berekeningsmethoden, databronnen en toegepaste emissiefactoren....

 9. De Staat van het Klimaat 2006

  Steeds vaker haalt de klimaatverandering de krantenkoppen: in veel gevallen is de aanleiding extreem weer of een discussie over klimaat of klimaatbeleid. Ook in de kabinetsformatie staat het...

 10. Huidige biobrandstoffen dragen niet bij aan duurzaam transport

  Er is meer klimaatwinst te halen door biomassa in stroom om te zetten dan als directe vervanging van benzine of diesel. Daarom is een voorstel om transportbrandstoffen om te zetten in...