Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

115 resultaten
 1. Europese broeikasgasemissies in 2005 gedaald

  De emissie van broeikasgassen in de 15 landen van de vroegere EU-15 nam in 2005 af met 0,8 % ten opzichte van 2004 en met 2,0 % ten opzichte van het basisjaar 1990. De EU-15 vormen de landen die...

 2. Vlees: is het goed, fout of zwak?

  Opeens staat vlees in het midden van de belangstelling: de Tweede Kamer behandelt het burgerinitiatief 'Stop Fout Vlees', Elsevier wijdt er een omslagartikel aan en de documentaire...

 3. Verdere daling uitstoot broeikasgassen in Nederland in 2006

  In 2006 is voor het tweede opeenvolgende jaar de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderd. Deze lag met 208 miljard kg CO2-equivalenten 3 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar...

 4. Doorbraak in Bali opent weg naar wereldwijd klimaatbeleid

  De VN-landen in Bali zijn het eens geworden over het ' Bali Action Plan '. Deze geeft de onderwerpen aan, waarover over 2 jaar afspraken moeten zijn gemaakt om de klimaatverandering te...

 5. Uitstoot van broeikasgassen gedaald

  De uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO 2 ) was in 2005 enkele procenten lager dan in 2004, vooral omdat de energiesector minder fossiele brandstoffen verbruikte. In plaats van...

 6. Vleesconsumptie en klimaatbeleid

  Een mondiale afname van vleesconsumptie kan een behoorlijke bijdrage leveren aan vermindering van broeikasgasemissies. Daardoor kunnen de kosten van klimaatbeleid fors lager uitvallen. Dit blijkt...

 7. Ozonprotocol beschermt ozonlaag en klimaat

  Het Montreal Protocol uit 1987, dat het gebruik van ozonlaag aantastende stoffen aan banden legt, heeft naast het beschermen van de ozonlaag, bijgedragen aan het beperken van het broeikaseffect....

 8. Methaan uit bomen geen oorzaak van klimaatverandering

  Uit een recente studie gepubliceerd in Nature van 12 januari 2006 door onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Kernfysica in Heidelberg, de Universiteit Utrecht en uit Belfast, blijkt dat...

 9. Het behalen van de EU 2 graden C klimaatdoelstelling: mondiale en regionale emissie implicaties

  Dit rapport presenteert mondiale broeikasgas emissiepaden die leiden tot stabilisatie van de concentraties van de broeikasgassen op verschillende niveaus, i.e. 400, 450, 500 en 550 ppm CO 2 -...

 10. Welvaart en leefomgeving: wat betekent de toekomstige mobiliteit voor het klimaat?

  Wetenschappelijk staat vast dat het warmer wordt op aarde. Dat kan alleen verklaard worden door menselijk handelen. Broeikasgassen als CO 2 spelen daarbij een belangrijke rol. Verkeer en vervoer...