Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

115 resultaten
 1. Uitstoot van broeikasgassen: Gebruikte termen en definities

  In het artikel over de lagere uitstoot van broeikasgassen worden een aantal termen gebruikt, welke hier nader uitgelegd worden.

 2. Beperking klimaatverandering haalbaar tegen verlies van 0,6-3% mondiaal inkomen

  Uit het zojuist verschenen IPCC rapport blijkt dat er maatregelen genoeg beschikbaar zijn om de groei van broeikasemissies terug te dringen en zo de mondiaal gemiddelde opwarming te beperken tot 2...

 3. Nederlandse broeikasgasemissies 1990-2002. Nationaal Inventarisatie Rapport 2004

  Het Engelstalige rapport ' Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2002 ' (Nationaal Inventarisatie Rapport) is nu gepubliceerd. Dit rapport is geschreven op verzoek van de...

 4. Sinks als een mogelijke optie om emissiereductiedoelstellingen in Europa te halen

  Het Kyoto Protocol omschrijft in de paragrafen 3.3, 3.4, 6 en 12 de mogelijkheid voor geïndustrialiseerde (Annex-I) landen om hun reductieverplichtingen van de broeikasgasemissies tussen 2008 en...

 5. Verkenning potentieel en kosten van klimaat en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig

  De kosten om het klimaatdoel uit het regeerakkoord te realiseren kunnen worden gehalveerd indien flexibel wordt omgegaan met de doelen voor energiebesparing en duurzame energie. Het realiseren van...

 6. Duurzame ontwikkeling van de landbouw in cijfers en ambities. Veranderingen tussen 2001 en 2006

  De landbouw is duurzamer gaan produceren en staat meer open voor de wensen van de samenleving. Toch worden de milieudoelen voor de lange termijn niet gehaald. Dit komt omdat het bestaande beleid...

 7. Zon en klimaat: een wetenschappelijke verkenning

  Om de huidige kennis van de zon klimaat connectie in kaart te brengen, zijn de bestaande inzichten verzameld op het gebied van de zonnedynamo, de reconstructies van zonneactiviteit en het klimaat...

 8. Klimaatverandering: meer reden tot zorg

  Toenemende broeikasgasconcentraties in de atmosfeer kunnen tot ernstiger gevolgen leiden dan tot nu toe vaak is aangenomen. Dit is de voornaamste conclusie van een omvangrijk wetenschappelijk...

 9. Klimaatverandering: EU kan Kyoto-doelen halen door aankoop emissierechten elders

  In tegenstelling tot een jaar geleden lijkt de Europese Unie van voor de uitbreiding (EU-15) het Kyoto-doel in 2010 wel te gaan halen vanwege twee belangrijke wijzigingen. In de eerste plaats wordt...

 10. Wat zijn CO2-equivalenten en wat is GWP?

  hoeveelheid warmte die elk broeikasgas vasthoudt (uitgedrukt in Watt per km²) gesommeerd en teruggerekend naar ...