Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

3 resultaten
  1. Quick scan mogelijke aanvullende maatregelen emissiereductie 2020 ten behoeve van Urgenda klimaatzaak

    Deze quick scan van ECN en het PBL geeft een eerste grove inschatting van de mogelijkheden om in 2020 binnenlandse broeikasgasemissies te verminderen. ECN en PBL hebben de reductie in 2020 ook in...

  2. Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2003 - National Inventory Report 2005

    The National Inventory Report ‘Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2003’ is now available. This report has been published at the request of the Dutch Ministry of Housing, Spatial...

  3. Onderbouwing emissieprognose van de niet-CO2-broeikasgassen in de MV5. Welk nieuw beleid, inzichten en aannames zitten erin en hoe groot zijn de onzekerheden?

    Dit achtergronddocument geeft inzicht in de belangrijkste processen, volume-ontwikkelingen, beleid, technologie en aannames die ten grondslag liggen aan de prognose van de niet-CO 2 -...