Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

11 resultaten
 1. Overzicht van de energieontwikkelingen

  Op suggestie van enkele voormalig woordvoerders energie in de Tweede Kamer is door een aantal kennisinstellingen een ‘inwerkdocument energie’ gemaakt. In dit paper wordt gepoogd een objectief...

 2. UVCHAIN: UV-keten model

  Met het model UVCHAIN kan een berekening van UV-belasting en gezondheidseffecten (ie huidkanker) worden uitgevoerd. In huidige versie wordt uitgaande van stratosferische chloor-concentraties de ozon aantasting, de UV-belasting, de huidkanker incidentie uitgerekend. ...
 3. STREAM: Substance Throughput Relating to Economic Activity Model

  STREAM is een model, dat de fysieke productie prognotiseert van zes clusters industriele productieprocessen, die verantwoordelijk zijn voor de circa de helft van de industriele milieudruk. Dit zijn ijzer en staal, kunststoffen,aluminium, papier, kunstmeststoffen en chloor. Het model heeft ten doel de dynamische ...
 4. Spatial- and time-explicit human damage modeling of ozone depleting substances in life cycle impact assessment

  Ozonlaag aantastende stoffen zijn persistente chemicaliën en bevatten chloor- en broomatomen. Door hun lange atmosferische leeftijd zijn het bronnen van chloor en broom in de stratosfeer. Via...

 5. Vervangers voor drijfgassen: goed voor ozonlaag maar slecht voor klimaat

  Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), stoffen die worden gebruikt in koelinstallaties en airconditionings zullen in 2050 meer bijdragen aan de opwarming van de aarde dan de huidige mondiale CO 2 -...

 6. Effect van broeikasgasemissies op stratosferische ozonaantasting

  De aantasting van de ozonlaag wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename in emissie van chloor- en broomhoudende verbindingen als CFK's, halonen, koolstoftetrachloride, methylchloroform en...

 7. Uitstoot van broeikasgassen: Gebruikte termen en definities

  In het artikel over de lagere uitstoot van broeikasgassen worden een aantal termen gebruikt, welke hier nader uitgelegd worden.

 8. Scenario studie van de effecten van emissies van CFK's, HCFK's en HFK's op stratosferisch ozon

  Antropogene emissies van chloor- en broomhoudende verbindingen worden algemeen beschouwd als de belangrijkste veroorzakers van de aantasting van de ozonlaag in de afgelopen twee decennia. De...

 9. Afbraak en natuurlijke variabiliteit van de ozonlaag afgeleid uit TOMS waarnemingen

  Een statistische trendanalyse van de TOMS (Amerikaans satellietinstrument) totale ozongegevens is uitgevoerd vanaf november 1978 t/m juni 1994. De tijdafhankelijkheid van de ozonkolom is beschreven...

 10. Beschrijving van het RIVM 2-dimensionaal stratosfeermodel

  Voor het uitvoeren van assessmentstudies met betrekking tot de stratosfeer en het bestuderen van de invloed van veranderingen in de stratosfeer op de troposfeer en het klimaat, is bij het...