Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

5 resultaten
 1. Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

  7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen...

 2. Circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid

  Dit onderzoek gaat over relaties tussen de circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid. De verandering van de traditionele lineaire economie (met take-make-waste) naar een...

 3. Toets PBL herijking Ecologische Hoofdstructuur Gelderland

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van de provincie Gelderland de doorrekening van Alterra (onderdeel van Wageningen UR University & Research centre ) van de herijkte...

 4. De staat van de ruimte 2007

  Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Dat zal alleen lukken als we bereid zijn om na te denken over nieuwe...

 5. De nieuwe stad

  Stedelijke centra, als de binnenstad maar ook nieuwe centra als de Amsterdamse Zuidas, worden steeds meer de plek waar mensen die afhankelijk zijn van intensieve rechtstreekse contacten, wonen,...