Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

575 resultaten
 1. Effect voorstellen CO2-heffing

  CO 2 -beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke...

 2. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...

 3. Are existing global scenarios consistent with ecological feedbacks?

  Scenarios can help planners and decision makers to think through uncertainties about the future and make decisions that are robust to a variety of possible outcomes. To develop useful scenarios we...

 4. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 5. De ontwikkeling van de Global Environment Outlook

  De serie Global Environment Outlook (GEO) is wereldwijd het voorbeeld voor beleidsgerichte rapportage over milieu en ontwikkeling. GEO rapporten belichten toekomstige uitdagingen en opties voor...

 6. Insights from the intellectual history of the Global Environment Outlook

  The Global Environment Outlook (GEO) has successfully established a template for global, regional and local reporting on environment and development. GEO highlights upcoming challenges and options...

 7. Long-term, consistent scenarios of emissions, deposition, and climate change in Europe

  The aim of this study was to develop consistent scenarios of emissions, climate change and regional air pollution to enable an integrated analysis of the linkage between climate change and regional...

 8. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 9. Towards a generic analytical framework for sustainable nitrogen management: application for China

  Managing reactive nitrogen (Nr) to achieve a sustainable balance between production of food, feed and fibre, and environmental protection is a grand challenge in the context of an increasingly...

 10. Stocktake tool hosted by PBL measures progress towards Paris goals

  What are the implications of the implementation of national climate policies, and how do they add up to the greenhouse gas emission reductions needed to keep global warming to well below 2 ˚C or...