Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

3 resultaten
  1. Quick scan mogelijke aanvullende maatregelen emissiereductie 2020 ten behoeve van Urgenda klimaatzaak

    Deze quick scan van ECN en het PBL geeft een eerste grove inschatting van de mogelijkheden om in 2020 binnenlandse broeikasgasemissies te verminderen. ECN en PBL hebben de reductie in 2020 ook in...

  2. Zonne-energie in woningen; Evaluatie van transities op basis van systeemopties

    Het potentieel van zonne-energie is aanzienlijk, zelfs in Nederland. Het beschikbare dakoppervlak kan maximaal een elektriciteitsproductie opleveren gelijk aan 60-95% van de huidige...

  3. Ruimte in debat 2003/04

    Windenergie wordt wel beschouwd als de belangrijkste groeier onder de duurzame energieleveranciers. Maar windmolens hebben een aanzienlijke ruimtelijke impact op het landschap. Not in my backyard...