Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

313 resultaten
 1. Decentrale elektriciteitsopwekking cruciaal voor toegang tot elektriciteit in Afrika

  Meer dan 600 miljoen mensen in Sub-Sahara Afrika hebben geen toegang tot elektriciteit. Veel mensen wonen bovendien te ver van bestaande hoogspanningskabels om tegen een redelijke prijs te worden...

 2. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...

 3. Blog Energiepodium - Nieuwe afspraken met provincies en gemeenten?

  Op een bijeenkomst over de uitwerking van de Energieagenda vroeg Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van Gelderland, zich af of het niet beter was provincies op termijn af te rekenen op de hoeveelheid...

 4. De Regio benchmark en het concurrentievermogen

  De Europese commissie heeft op 27 februar 2017i weer de 'European competitiveness index' uitgebracht. In deze benchmark was de regio Utrecht gedaald van plaats 1 naar plaats 2 als meest...

 5. Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het zuidelijk veehouderijgebied

  Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet. Daarin werd de notitie over overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het zuidelijk...

 6. Van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik- Verdienmodellen in de circulaire economie

  Verdienmodellen waarbij producten worden aangeboden als dienst bieden economische voordelen aan bedrijven en klanten, maar leveren niet automatisch milieuwinst op. De invulling van verdienmodellen...

 7. Evaluatie City Deals

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden...

 8. Steden en Rijk kunnen nog meer leren van experimenten in City Deals

  Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties...

 9. Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

  Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot...

 10. Decentralisatie natuurbeleid goed uit de startblokken

  De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt...