Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

226 resultaten
 1. Werkprogramma 2017

  In het werkprogramma voor 2017 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

 2. Krimp naast groei

  paars gekleurde gemeenten krimpt de bevolking. Hoe dieper de kleur, hoe sterker de groei dan wel krimp. ...
 3. Van iedereen hetzelfde naar iedereen genoeg?

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) denkt na over een herziening van de financiële verhoudingen tussen Rijk en regio, in het bijzonder over de verdeling van het gemeentefonds. Op verzoek...

 4. Nieuwe samenstelling Begeleidingscollege PBL

  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft vrijdag 1 juli 5 nieuwe leden benoemd voor het Begeleidingscollege PBL, en 3 leden herbenoemd van wie de benoemingstermijn was afgelopen.

 5. Mogelijke economische gevolgen van herziening Europees emissiehandels-systeem voor Nederland en de EU

  De voorstellen van de Europese Commissie voor herziening van het Europese emissiehandels-systeem brengen broeikasgasemissies verder naar beneden. Deze herziening brengt extra kosten met zich mee...

 6. Voedsel voor de circulaire economie

  Het streven naar een circulaire economie staat nationaal en internationaal hoog op de agenda. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en...

 7. Onzekerheid over effect van subsidiemaatregelen is groot

  Op verzoek van het ministerie van Economisch Zaken onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 3 aspecten die verband houden met 2 regelingen om de verkoop van elektrische auto’s door...

 8. Aangrijpingspunten voor een meer circulaire voedselketen

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft in kaart gebracht welke samenhangende aanpak nodig is om de voedselketen meer circulair te maken. De policy brief Voedsel voor de circulaire economie...

 9. Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit?

  In de politiek leeft breed de wens om het belastingstelsel te hervormen. Onderdeel hiervan is de gedachte de belastinggrondslag te verschuiven van ‘arbeid en winst’ naar ‘consumptie en duurzaamheid...

 10. Plaatsen als spar, den en knotwilg

  Regionaal is bevolkingsgroei geen vanzelfsprekendheid meer. Ook de bevolkingssamenstelling en de trends hierin zijn verre van eenduidig. In dit artikel wordt geïllustreerd hoe met uiteenlopende...