Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

226 resultaten
 1. Leren door doen - Overheidsparticipatie in een energieke samenleving

  In 2011 publiceerde PBL het signalenrapport De Energieke Samenleving. Belangrijke notie daarin is dat de overheid veel meer gebruik moet maken van de energie en de creativiteit van de samenleving...

 2. De waarde van stijl

  Steeds meer huizen worden gebouwd in zogenaamde historiserende bouwstijl (retroarchitectuur): geïnspireerd op bijvoorbeeld de architectuur uit de jaren dertig van de vorige eeuw of die van...

 3. Honkvast in een koopwoning: vergrijzing, verzilvering en woningaanpassingen

  De vergrijzing resulteert in een roep om nieuwbouw van voor ouderen geschikte woningen. In dit artikel betogen de auteurs dat de grootste opgave van de vergrijzing voor de woningvoorraad meer een...

 4. Zet energiebelastingen in voor klimaat én verbetering luchtkwaliteit

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. Daarbij is het verstandig om energiebelastingen niet alleen in te zetten voor een beter klimaat maar ook ter...

 5. Kwaliteitsborging

  Het PBL hanteert een aantal methoden om de wetenschappelijke kwaliteit te borgen en is daarnaast steeds op zoek naar nieuwe, efficiëntere wijzen om dit te doen, zowel binnen afzonderlijke projecten...

 6. Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. De uitdaging bij het (verder) vergroenen van het Nederlandse belastingstelsel is om een evenwichtige en ook op...

 7. Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma

  In het Deltaprogramma willen de betrokken partijen de maatregelen die worden voorzien goed kunnen beoordelen op de effecten op natuur. Daarom heeft het Expertisecentrum Kosten en Baten (ECKB) van...

 8. Veel kansen om aantallen slachtoffers bij overstromingen terug te dringen

  Er zijn concrete mogelijkheden om het aantal slachtoffers bij dijkdoorbraken en overstromingen in Nederland fors te beperken. Deze mogelijkheden worden in het waterveiligheidsbeleid nog nauwelijks...

 9. All models are wrong, but some models are useful

  In het aprilnummer van Tijdschrift voor Volkshuisvesting belicht PBL-onderzoeker Martijn Eskinasi de praktijk van modelontwikkeling voor het woningmarktbeleid. In de jaren '90 en daarvoor lag...

 10. Houtige biomassa voor bio-energie CO2-effecten en technische ontwikkelingen

  Houtige biomassa (kapresten uit bossen, afvalhout, landbouwresiduen zoals stro en snelgroeiende energiegewassen) biedt een aanzienlijk potentieel voor toekomstige benutting in de energievoorziening...